Centrum Terapii Mały Książę

Terapia SI

Teoria Integracji sensomotorycznej w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, psychologii, pedagogiki i terapii formułuje hipotezy wskazujące na związek funkcji psychoneurologicznych z trudnościami w uczeniu się. Zmysły dostarczają człowiekowi informacji o fizycznej kondycji ciała i otoczenia. Informacje sensoryczne (odbierane przez zmysły) trafiają do mózgu. Pochodzą one nie tylko z oczu, uszu, ale również z każdego punktu w ciele (zmysł dotyku, propriocepcji, równowaga). Mózg nieustannie organizuje te informacje - lokalizuje, segreguje i zarządza. Gdy informacje płyną prawidłowo w sposób zintegrowany, mózg może ich użyć do formowania percepcji (odbiór wrażeń), zachowania czy uczenia się. Gdy strumień informacji jest zdezorganizowany, funkcjonowanie całego systemu nerwowego jest zakłócone.Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają kłopoty z nauką szkolną. Prezentują problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem lub zachowaniem.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ