Centrum Terapii Mały Książę

Terapia logopedyczna - indywidualna

Terapią logopedyczną obejmujemy dzieci już od 3 roku życia, które mają problemy z komunikacją, dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież.

Terapia logopedyczna w naszym centrum dostosowywana jest indywidualnie do każdego pacjenta i wady wymowy jaka została u niego zdiagnozowana.

Celem terapii logopedycznej jest:
Terapia logopedyczna w naszym centrum dostosowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Ćwiczenia uatrakcyjniane są kolorowymi i ciekawymi pomocami logopedycznymi. W trakcie takich zajęć dziecko poprzez zabawę kształtuje prawidłową wymowę i wzbogaca swoje słownictwo.

Każdorazowo zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń oddechowych kształtujących prawidłowy tor oddechowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Kolejnymi ćwiczeniami są ćwiczenia usprawniające narządy mowy przygotowujące do prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek.

Każde takie ćwiczenia obejmują kolejno:
Ćwiczenia te są zróżnicowane ze względu na poszczególne zaburzenia językowe. Po wstępnej fazie ćwiczeń przechodzimy do ćwiczeń właściwych wywołujących i utrwalających zaburzone głoski. Do tego rodzaju zajęć używane są zróżnicowane pomoce logopedyczne takie jak np. domina obrazkowe, gry planszowe, logopedyczne rybki i wiele innych ciekawych i kolorowych ćwiczeń dzięki, którym dziecko nie odczuwa ciężaru żmudnych i długotrwałych ćwiczeń. Po każdych zajęciach pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ