Centrum Terapii Mały Książę

Diagnoza logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę globalnego rozwoju osobowości dziecka. Dzięki rozumieniu mowy poznaje otaczający go świat. Bardzo istotne jest więc aby mowa rozwijała się w sposób harmonijny i zgodny z ogólnym rozwojem dziecka.

Terapię logopedyczną poprzedza diagnoza, która określa problem danego pacjenta. Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest na wystandaryzowanych testach do badania mowy dostosowanych do wieku oraz możliwości rozwojowych dziecka. Wczesna diagnoza problemów logopedycznych pozwala na szybsze i skuteczniejsze zniwelowanie problemów z wymową zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Badanie mowy pozwala stwierdzić prawidłową wymowę głosek wypowiadanych w izolacji oraz sprawność narządów artykulacyjnych badanej osoby.

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest już wśród dzieci 3 – letnich, poprzez dzieci uczęszczające do przedszkola, uczniów w młodszym wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.

Wykonując takie badanie sprawdzamy u dziecka:
Pacjent otrzymuje wstępną diagnozę oraz przykładowy wstępny zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ