Centrum Terapii Mały Książę

EEG Biofeedback - co to jest?

EEG Biofeedback (Neurofeedback) - czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, która wykorzystuje trwające przez całe życie plastyczne zdolności mózgu, polegające na tworzeniu nowych połączeń synaptycznych i wygaszaniu połączeń już istniejących.

EEG Biofeedback to forma wpływania i kontrolowania fal mózgowych, które są wyrazem aktywności mózgu. Poszczególne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do nauki, obrazują koncentrację uwagi, umiejętności relaksacji, ale również lęk, stres, napięcie emocjonalne. Celem treningów jest takie zoptymalizowanie pracy mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Poprzez trening Biofeedback możemy wygaszać niepożądane częstotliwości fal i wzmacniać częstotliwości pożądane, a przez to usprawniać funkcjonowanie naszego mózgu, poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć możliwości radzenia sobie ze stresem, poprawić swoją samoocenę, podnieść swoją odporność.

Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu fal mózgowych pacjenta, podłączonego do aparatury za pomocą elektrod. Zadaniem pacjenta jest kontrolowanie parametrów wideogry za pomocą swoich myśli. Terapeuta podczas treningu tak dostosowuje jego parametry by stymulować powstawanie nowych połączeń - wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Z terapii EEG Biofeedback mogą korzystać ludzie zdrowi chcący usprawnić pracę swojego mózgu jak również dzieci i dorośli z różnymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami psychosomatycznymi, chorobami narządowymi.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ